கண்ணாடி

விடிந்த வானின் பிம்பங்களை
சிதறடித்தான் கூத்தாடி
வானவில் வண்ணங்களாய்
முக்கோணக் கண்ணாடி!

Load Comments?